A Keleti Szövetség a magyar felségterület keleti részének X-XI. századi bemutatására törekszik, mind a felszerelés, mind az etnikai felhozatal tekintetében. Tárgyaink, eszközeink elkészítése során igyekszünk az adott korra és tájegységre jellemző alapanyagokat, és módszereket felhasznáni. Tesszük ezt elsősorban gyalogos közelharcosként, de e mellett természetesen az íjfeszítés is része az érdeklődési körünknek.

 

 

Harcosaink mellett kézművesek is tagjai a szövetségnek, akikkel együtt dolgozva egy teljesebb képet nyerhetünk a korról, annak szelleméről, hangulatáról, illetve közelebb kerülünk a nagy célhoz, az életmód minél szélesebb körű bemutatásához. Így egy katonai tábor keretein belül, azt szervesen kiegészítve, be tudunk mutatni a kapcsolódó szakmák közül is néhányat (nemezelés, kézi szövés). E mellett pedig kutatjuk a kor vallási rítusait, amelyeket törekszünk rekonstruálni is, amennyire pontosan csak lehet.

 

A Keleti Szövetség (Foedus Oreintalis Kuturális Egyesület) jelképe

 

© 2014 Keleti Szövetség. Minden jog fenntartva. All rights reserved.